Members

Faculty
· Weihua Zhang
· Jinhu Jiang
· Xiaotong Gao
· Yunping Lu

Doctor Students
·Chuanlei Zhao

Master Students
· Qiang Liu, Zining Zang, Ziduan Geng, Bin Su, Yuzhe Lin, Xiaoyu Tan, Ruquan Zhao, Gaodi Zhang, Faling Wang
· Yuan Xue, Zhongjun Zhou, Jiacheng Tang, Zhuihui Wang
· Rongchao Dong, Qingcan Kong, Huijing Zhang, Wei Dan, Jingfa Su, Xiangming Teng,

Undergraduate Students
·Jiale Guan, Jinhao Ran

Alumni and their first positions

· Changheng Song, Chao Dai, Yujin Ren, Wenjie Shen, Xi Ai
· Tingjie Sun, Zhaofeng Yan
· Yuchen Huo, Guanshi Zheng, Xuyu Yang
· Haojun Wang, Tianju Li, Jiayuan Yue
· Jiaxin Li, Keyong Zhou, Qinghao Min, Zhuofang Dai
· Chao Lv, Chen Dai, Donglei Yang, Peng Chen, Yi Lu
· Feiwen Zhu,Software Engineer, Nvidia
· Yibin Hu,Software Engineer, National Instruments
· Xun Li, Ph.D Student, University of University of California, Santa Barbara
· Tao Bao, Ph.D Student, Purdue University
· Junpu Chen, Software Engineer, Microsoft
· Yao Zhang, Software Engineer, Morgan
· Qiang Yan, Ph.D Student, Singapore Management University
· Qin Wang, Software Engineer, Synopsys
· Jie Yan, Software Engineer, Synopsys
· Lili Liu, Software Engineer, Huawei
· Xiaoxi Yang, Assistant Professor, Chanzhou College of Information Technology
· Ying Yuan, Master Student, Carnegie Mellon University